asbestattest en -inventaris

asbestattest
en -inventaris

Het asbestinventarisattest – of asbestattest – wordt opgesteld voor de verkoop voor alle panden die ouder zijn dan 2001 en groter dan 20 m², maar ook voor garageboxen wanneer deze aaneensluitend zijn aangebouwd.

Het asbestinventarisattest heeft u sinds november 2022 nodig voor de verkoop of vervreemding van elk onroerend goed. Voor de gemeenschappelijke delen van een (appartements-)gebouw zal het attest verplicht aanwezig dienen te zijn per 01/05/2025.

Het attest zelf geeft een beschrijving van alle onderzochte onderdelen met een gedetailleerde lijst van alle geïdentificeerde asbesthoudende materialen in het gebouw, inclusief hun locatie en de vermoedelijke hoeveelheid van elk materiaal.

asbestattest en -inventaris

Afhankelijk van de staat van de geïdentificeerde asbesthoudende materialen, waarbij wordt aangegeven of ze in goede staat verkeren, beschadigd zijn of een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid, verkrijgt u een asbestveilig of niet-asbestveilig attest.

Als verkoper treft u, voorlopig, geen verplichting om de geïdentificeerde materialen te saneren.

Verder bevat het asbestattest aanbevelingen om eventuele toepassingen veilig te beheren of te verwijderen.

Asbestinventarissen zijn belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in gebouwen werken of verblijven waar asbest aanwezig kan zijn omdat asbestvezels ernstige gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen wanneer ze worden ingeademd, vooral als asbesthoudende materialen in slechte staat verkeren of worden verstoord door bvb renovatie.

Het identificeren van asbest en het opstellen van een inventaris helpt u als eigenaar bij het nemen van de juiste maatregelen om de blootstelling aan asbest te minimaliseren en de gezondheid en veiligheid te waarborgen.

meer informatie
nodig over
asbestattesten
en -inventarissen?

contacteer ons!

We Love Buildings staat u met raad en daad bij uw vastgoeddoelen op een duurzame manier te bereiken.

We Love Buildings