conditiemeting

Conditiemeting - NEN 2767

Een conditiemeting van een gebouw is een systematische evaluatie van de fysieke staat en de algehele gezondheid van een gebouw. Deze meting is bedoeld om vast te stellen in welke staat een gebouw verkeert, waarbij de focus ligt op de technische aspecten zoals de bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische staat.

conditiemeting

Het doel van een conditiemeting is om inzicht te krijgen in de huidige staat van een gebouw en om onderhouds- en renovatiebehoeften te identificeren.  Dit kan nuttig zijn voor vastgoedeigenaren, beheerders en onderhoudsbedrijven om weloverwogen, strategische beslissingen te nemen met betrekking tot het beheer en onderhoud van gebouwen.

Voor het uitvoeren van de conditiemeting hanteren wij de NEN 2767-methodiek.  Hierbij worden alle elementen van uw gebouw, zoals daken, gevels, installaties, vloeren, enzovoort, beoordeeld op basis van hun technische staat, waarbij gebruik wordt gemaakt van een schaal van conditiescores, zoals “zeer goed,” “goed,” “matig,” “slecht,” en “zeer slecht.”  Deze scores geven aan in welke mate een element gebreken of schade vertoont. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om prioriteiten te stellen en budgetten toe te wijzen voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden – welke verder uitgewerkt wordt in de meerjarenplanning.

Een conditiemeting conform NEN 2767 helpt bij het plannen van onderhoudsstrategieën, het budgetteren van onderhoudskosten en het verlengen van de levensduur van een gebouw. Het is een waardevol instrument voor het duurzaam beheer van vastgoed.

meer informatie
nodig over
conditiemetingen?

contacteer ons!

We Love Buildings staat u met raad en daad bij uw vastgoeddoelen op een duurzame manier te bereiken.

We Love Buildings