energieaudit
energieaudit

energieaudit

Het begrip “energieaudit” verwijst naar een grondige beoordeling en evaluatie van het energieverbruik en de energie-efficiëntie in een gebouw, een proces, of een organisatie.

Het doel van een energieaudit is om inzicht te verschaffen in hoe energie wordt gebruikt en om aanbevelingen te doen voor energiebesparing en efficiëntieverbeteringen.

Energieaudits kunnen op
verschillende niveaus worden
uitgevoerd, waaronder:

Gebouwen

Energieaudits voor gebouwen richten zich op het identificeren van manieren om energie te besparen in residentiële, commerciële, en industriële gebouwen. Dit kan betrekking hebben op de isolatie, de verlichting, de verwarming, de koeling, de ventilatie, en andere energieverbruikende systemen.

organisaties

Energieaudits voor organisaties richten zich op het evalueren van het
energieverbruik in een bedrijf of instelling, inclusief de energiebehoeften
van  gebouwen, transport en andere operationele activiteiten. Dit helpt organisaties om hun
energiekosten te verlagen en hun milieu-impact te verminderen.

Tijdens een energieaudit worden
volgende stappen uitgevoerd:

01

gegevensverzameling

Verzamelen van gegevens met betrekking tot het energieverbruik, de energiekosten en de prestaties van energie gerelateerde systemen.

02

Inspectie en beoordeling

Fysieke inspectie van het gebouw of het proces om de staat van energie gerelateerde apparatuur en systemen te beoordelen.

03

Analyse

Gedetailleerde analyse van de verzamelde gegevens om inefficiënties en besparingsmogelijkheden te identificeren.

04

Aanbevelingen

We formuleren aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen en efficiëntieverbeteringen, inclusief kostenramingen en terugverdientijden.

01

gegevensverzameling

Verzamelen van gegevens met betrekking tot het energieverbruik, de energiekosten en de prestaties van energie gerelateerde systemen.

02

Inspectie en beoordeling

Fysieke inspectie van het gebouw of het proces om de staat van energie gerelateerde apparatuur en systemen te beoordelen.

03

Analyse

Gedetailleerde analyse van de verzamelde gegevens om inefficiënties en besparingsmogelijkheden te identificeren.

04

Aanbevelingen

We formuleren aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen en efficiëntieverbeteringen, inclusief kostenramingen en terugverdientijden.

energieaudit

Een energieaudit is waardevol hulpmiddel om inzichten te verwerven voor het verminderen van uw energieverbruik, het verlagen van energiekosten en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het is samen met het EPC de eerste stap in het streven naar een duurzamere en energie-efficiëntere leef- of werkomgeving.

meer informatie
nodig over
energieaudits?

contacteer ons!

We Love Buildings staat u met raad en daad bij uw vastgoeddoelen op een duurzame manier te bereiken.

We Love Buildings