mjop
mjop

Meerjarenonderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een meerjarenplanning voor het onderhoud en beheer van immo, vooral voor grotere gebouwen en complexen. Het doel van een MJOP is om de staat en de levensduur van je immo te behouden en te verbeteren door op systematische wijze onderhoudsactiviteiten te plannen en te budgetteren voor een periode van meerdere jaren, meestal van 5 tot 10 jaar of zelfs langer.

Een MJOP is essentieel voor het efficiënt beheren van vastgoed, omdat het helpt om kosten te beheersen, risico’s te verminderen en de levensduur van het vastgoed te verlengen.

Ons MJOP omvat de volgende stappen:

01

Conditiemeting

Eerst wordt een gedetailleerde conditiemeting van het vastgoed uitgevoerd.  Dit houdt in dat de technische staat van verschillende elementen van het gebouw wordt beoordeeld, zoals daken, gevels, installaties, vloeren, …. Deze beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van conditiescores, waarbij de huidige staat van de elementen wordt vastgelegd.

02

Prioritering

Op basis van de conditiemeting worden onderhouds- en renovatiebehoeften geprioriteerd. Elementen die in slechtere staat verkeren, krijgen meestal voorrang.  Een extra dimensie kan worden toegevoegd nl. de wenslijst en eisen die u als eigenaar vooropstelt.

03

Planning

Vervolgens maken we een gedetailleerde planning op voor de uit te voeren onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor de komende jaren. Dit omvat een overzicht van welke werkzaamheden wanneer moeten worden uitgevoerd.

04

Budgettering

De kosten van de geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden worden geïdentificeerd en in een budget opgenomen. Dit budget kan helpen bij het beheren van de financiële aspecten van uw vastgoedbeheer.

05

Uitvoering

Gedurende de looptijd van de MJOP worden de geplande werkzaamheden uitgevoerd volgens de planning.

06

Monitoring en bijstelling

De MJOP kan regelmatig geactualiseerd en bijgesteld om te zorgen dat deze aansluit bij de actuele behoeften en omstandigheden en evolutie van uw gebouw.

mjop

Een goed opgestelde MJOP helpt vastgoedeigenaren en -beheerders om de kosten te beheren en beheersen, de veiligheid en levensduur van het vastgoed te waarborgen, en de waarde van het vastgoed te behouden.

Wie zijn onze klanten?
Een uitgewerkte conditiemeting en meerjarenplanning is vooral belangrijk voor mede-eigenaars of eigenaren van meerdere gebouwen, zoals vastgoedbeleggers, woningcorporaties en bedrijven – voor syndici en facilitymanagers.

Zij krijgen middels de CSM/MJOP een gestructureerde aanpak voor het onderhoud en beheer van hun vastgoedportefeuille.

meer informatie
nodig over
meerjarenonder-
houdsplanningen?

contacteer ons!

We Love Buildings staat u met raad en daad bij uw vastgoeddoelen op een duurzame manier te bereiken.

We Love Buildings