sloopopvolgingsplan
sloopopvolgingsplan

sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan, ook wel bekend als een “sloopopvolgingscoördinatieplan” of “sloopbegeleidingsplan”, is een document dat wordt opgesteld als onderdeel van de sloopprocedure voor gebouwen of constructies.

Het plan bevat gedetailleerde informatie en richtlijnen voor de sloopwerkzaamheden en heeft als doel de veiligheid en de bescherming van het milieu tijdens het sloopproces te waarborgen.  Het is bedoeld om de sloopactiviteiten in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat alle wettelijke en milieunormen worden nageleefd.

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld bestaande uit volgende onderdelen:

01

Projectinformatie

Dit omvat gegevens over het te slopen gebouw of de constructie, waaronder locatie, aard van het gebouw, bouwmaterialen, afmetingen en andere relevante gegevens.

02

Wettelijke vereisten

Een overzicht van de nationale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot sloopwerkzaamheden, inclusief vergunningen en voorschriften die moeten worden nageleefd.

03

Veiligheid

Een beschrijving van de veiligheidsmaatregelen die tijdens de sloop zullen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van werknemers en omstanders te waarborgen. Dit omvat zaken als persoonlijke beschermingsmiddelen, beheer van gevaarlijke stoffen en veiligheidsprocedures. Een belangrijk onderdeel van het SOP is de inventarisatie van mogelijke asbesthoudende materialen.  Deze worden middels staalname en verder destructief onderzoek geïdentificeerd. Deze gevaarlijke stof dient eerst te worden verwijderd voor men met de effectieve sloop kan starten.

04

Milieuaspecten

Informatie over de mogelijke milieueffecten van de sloop, zoals de verwijdering en verwerking van afvalstoffen, het voorkomen van verontreiniging van bodem en water, en het recyclen van materialen indien van toepassing.

05

Sloopmethoden

Een beschrijving van de geplande sloopmethoden, apparatuur en technieken die worden gebruikt.

06

Afvalbeheer

Richtlijnen voor het beheer van sloopafval, inclusief verwijderingsopties voor materialen en het recyclen van waardevolle componenten. Dit volgens alle richtlijnen opgelegd door Tracimat.

07

Tijdlijn

Een tijdschema voor de sloopwerkzaamheden, inclusief mogelijke start- en einddata en de volgorde van de sloopfasen.

08

Kwaliteitscontrole

Procedures voor kwaliteitscontrole en inspecties tijdens en na de sloop om ervoor te zorgen dat het werk voldoet aan de gestelde normen.

09

Risicoanalyse

Identificatie van mogelijke risico's en gevaren geassocieerd met de sloop en plannen om deze risico's te minimaliseren.

10

Verantwoordelijkheden en contacten

Benoeming van alle personen of partijen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de sloopwerkzaamheden en contactinformatie voor betrokkenen.

sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplannen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat sloopwerkzaamheden gecontroleerd en verantwoord worden uitgevoerd, waarbij de veiligheid van mensen en het milieu centraal staat.

Het SOP helpt u als eigenaar, aannemer om sloopwerkzaamheden veilig, efficiënt en in overeenstemming met de wet en voorschriften uit te voeren.

meer informatie
nodig over
sloopopvolgings-
plannen?

contacteer ons!

We Love Buildings staat u met raad en daad bij uw vastgoeddoelen op een duurzame manier te bereiken.

We Love Buildings