Het EPC GD – moet er zijn

Het EPC (Energieprestatiecertificaat) voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft informatie over de energiezuinigheid van de gemeenschappelijke delen, zoals vloeren, muren, daken, en collectieve installaties. Dit certificaat is bedoeld om de energieprestaties van het volledige gebouw te evalueren, ongeacht individuele verkoop of verhuur van een specifieke eenheid.

Het EPC GD – moet er zijn

In het geval van Vlaanderen is er een verplichting dat alle appartementsgebouwen tegen 1 januari 2024 een ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ moesten hebben. Dit betekent dat alle VME’s  of syndici van appartementsgebouwen ervoor moeten zorgen dat er zo’n energieprestatiecertificaat beschikbaar is voor het gehele gebouw.

Dit certificaat bevat niet alleen informatie over de huidige energieprestaties, maar bevat ook aanbevelingen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het doel is om eigenaren en beheerders aan te moedigen om energiebesparende maatregelen te overwegen en toe te passen, wat gunstig is voor zowel het milieu als de portemonnee op de lange termijn. Het naleven van deze verplichting draagt bij aan de overgang naar duurzamere gebouwen en helpt de algemene energie-efficiëntie te verbeteren.