januari 31, 2024

Implementatie en monitoring

Na het ontwikkelen van maatregelen worden deze geïmplementeerd. Vervolgens is het belangrijk om regelmatig te monitoren en te evalueren of de maatregelen effectief zijn in het […]
januari 31, 2024

Ontwikkeling van maatregelen

Gebaseerd op de geïdentificeerde risico’s en prioriteiten worden maatregelen ontwikkeld om de brandveiligheid te verbeteren. Dit kan het implementeren van brandbeveiligingsmaatregelen, het trainen van personeel in […]
januari 31, 2024

Prioritering van risico’s

Op basis van de beoordeling van risico’s worden de meest kritieke en dringende risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd. Dit helpt bij het bepalen waar de middelen het […]
januari 31, 2024

Identificatie van zwakke punten en kwetsbaarheden

In deze stap worden de specifieke zwakke punten en kwetsbaarheden geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan branden of de verspreiding van brand. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben […]
januari 31, 2024

Beoordeling van risico’s

Zodra de risicofactoren zijn geïdentificeerd, worden ze geëvalueerd op basis van hun waarschijnlijkheid en mogelijke impact. Dit kan variëren van het beoordelen van de kans op […]
januari 31, 2024

Identificatie van risico’s

In deze fase worden mogelijke risicofactoren geïdentificeerd. Omvat aspecten zoals de aard van de activiteiten die in het gebouw of de installatie plaatsvinden, de aanwezigheid van […]