januari 31, 2024

Verantwoordelijkheden en contacten

Benoeming van alle personen of partijen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de sloopwerkzaamheden en contactinformatie voor betrokkenen.
januari 31, 2024

Risicoanalyse

Identificatie van mogelijke risico’s en gevaren geassocieerd met de sloop en plannen om deze risico’s te minimaliseren.
januari 31, 2024

Kwaliteitscontrole

Procedures voor kwaliteitscontrole en inspecties tijdens en na de sloop om ervoor te zorgen dat het werk voldoet aan de gestelde normen.
januari 31, 2024

Tijdlijn

Een tijdschema voor de sloopwerkzaamheden, inclusief mogelijke start- en einddata en de volgorde van de sloopfasen.
januari 31, 2024

Afvalbeheer

Richtlijnen voor het beheer van sloopafval, inclusief verwijderingsopties voor materialen en het recyclen van waardevolle componenten. Dit volgens alle richtlijnen opgelegd door Tracimat.
januari 31, 2024

Sloopmethoden

Een beschrijving van de geplande sloopmethoden, apparatuur en technieken die worden gebruikt.
januari 31, 2024

Milieuaspecten

Informatie over de mogelijke milieueffecten van de sloop, zoals de verwijdering en verwerking van afvalstoffen, het voorkomen van verontreiniging van bodem en water, en het recyclen […]
januari 31, 2024

Veiligheid

Een beschrijving van de veiligheidsmaatregelen die tijdens de sloop zullen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van werknemers en omstanders te waarborgen. Dit omvat zaken […]
januari 31, 2024

Wettelijke vereisten

Een overzicht van de nationale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot sloopwerkzaamheden, inclusief vergunningen en voorschriften die moeten worden nageleefd.